De Kingdom Movement
Personen uit de Kerkgeschiedenis

Dit behandelt de invloed van een man met veel nalatenschap van Pinkstergemeenten tot aan Hersteld Hervormde Gemeenten en Vrijgemaakt Gereformeerden. Hij was de Nederlandse vader van de bedelingenleer, dit is de Nederlandse term voor het dispensationalisme. Was zijn leer van God?
  

Dit behandelt de Nederlandse kerkgeschiedenis van Derek Prince en zijn volgelingen. Dereks goede en slechte nalatenschap worden onder de loep genomen. Opdat christenen met wijsheid uit het verleden bepakt, dit tijdperk in de geschiedenis mogen eindigen in het karakter van Christus.
  


1